สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 218/วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)