หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานความคืบหน้าของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง การบูรณาการและเสนอแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และ ๔ วาระการปฏิรูปที่สำคัญและเร่งด่วน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)