หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

มาตรการทางกฎหมายและการปรับตัวของประเทศไทยต่อการเปิดเสรีด้านบริการในสาขาวิศวกรรมภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service–AFAS) และระบบการค้าโลกใหม่ : โอกาสและผลกระทบ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)