หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

วุฒิสภาให้ความเห็นชอบในการตั้งผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน /

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)