การพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการที่ประเทศไทยเข้าร่วมในความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)