หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

คณะรัฐมนตรีขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติออกไปอีก 30 วัน /

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)