ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)