หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

วุฒิสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้ว /

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)