หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณาพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 (การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)