หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

วุฒิสภาตั้งกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น /

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)