หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)