หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

หนังสือที่ระลึก ในการที่รัฐสภาได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินไปถวายพระภิกษุที่จำพรรษา ณ วัดเทพธิดารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร วันที่ 27 ตุลาคม 2543

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)