หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การประชุมคณะกรรมาธิการศึกษาขององค์การรัฐสภาอาเซียน (AIPO) ว่าด้วยความเป็นไปได้ในการจัดตั้งรัฐสภาอาเซียน ระหว่างวันที่ 13 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)