หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

หนังสือประกอบการสัมมนาเรื่อง "กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในประเทศไทย" จัดโดย คณะกรรมาธิการการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการคลัง

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)