หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

งดการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 และวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เพื่อให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการได้อย่างเต็มที่

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)