หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รับทราบผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจำรัฐสภา พ.ศ. .... ซึ่งสภาปฏิรูปเป็นผู้เสนอ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)