หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมป์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)