หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการดับกระแสไฟฟ้าและการที่ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)