หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้สร้างถนนเชื่อมระหว่างรอยต่อของจังหวัด อำเภอ และหมู่บ้าน เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)