หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้สร้างประปาหมู่บ้านตามแบบที่สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท จังหวัดลพบุรี สร้างที่บ้านโคกมะขามป้อม เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)