หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้กรมการศึกษานอกโรงเรียนส่งเสริมการศึกษานอกระบบส่งเสริมอาชีพ และศิลปวัฒนธรรมในหมู่บ้านและถิ่นทุรกันดารเพื่อยกคุณภาพชีวิตของชาวชนบท จัดตั้งศูนย์วิจัยสภาพอากาศ และศึกษาแก้ปัญหาสุขภาพของชาวชนบท

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)