หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

หนังสือที่ระลึกในการที่รัฐสภาได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินไปถวายพระภิกษุที่จำพรรษา ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2541

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)