พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา และกฎ ก.ร.

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)