หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

หนังสือที่ระลึกในการที่สภาผู้แทนราษฎรได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินไปถวายพระภิกษุที่จำพรรษา ณ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)