หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

งดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2558 วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2559 วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 และวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)