สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 22/วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)