สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 12/วันที่ 21 ตุลาคม 2558

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)