หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขังกับข้อเสนอแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวข้องขององค์การสหประชาชาติ = Standard minimum rules for the treatment of prisoners and related recommendations

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)