หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)