หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 22 การเดินทางไปศึกษาดูงานเจรจาธุรกิจและหารือความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันพุธที่ 20 - วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2548

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)