หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

สรุปแผนการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) (1) ด้านการเมือง นำเสนอต่อที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) วันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)