หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานการศึกษาเปรียบเทียบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ในการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 เล่มที่ 22 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)