หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปที่ 19 : การกีฬา (รอบ 2) เรื่อง แผนปฏิรูปการกีฬาและร่างพระราชบัญญัติ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)