หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การตรวจสอบและติดตามนโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อประชาชน (สมัย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)