หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ประกาศหลักเกณฑ์ การขออนุญาตตั้งหรือย้ายโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ ที่ต้องมีระยะห่างจากเขตโรงงานน้ำตาลเดิมไม่น้อยกว่า 50 กิโลเมตร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)