รายงานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 22 เรื่อง สรุปผลการเดินทางไปศึกษาข้อเท็จจริงด้านการท่องเที่ยวและการสัมมนาเรื่อง "แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่ภาคตะวันออก" ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันศุกร์ที่ 1 - วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2548

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)