หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

สรุปรายงานการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนของ นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรและคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ระหว่างวันที่ 1 - 16 มกราคม 2553

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)