หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติด่วนขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาความเสื่อมทรามของสังคม ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของสังคม

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)