หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาสอบสวนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ยุติดำเนินการโครงการ คจก. ตามที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และมติของคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)