หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง ๑ ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายอนันตชัย คุณานันทกุล) 

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)