หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (นางทิชา ณ นคร) 

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)