หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

หน่วยงานของรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เสนอ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วุฒิสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)