หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายเปรื่อง จันดา)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)