หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายกิตติ โกสินสกุล)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)