หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

Browsing 1.10.6 เอกสารแนบระเบียบวาระในการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ by Relation "ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (นางทิชา ณ นคร) "

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.10.6 เอกสารแนบระเบียบวาระในการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ by Relation "ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (นางทิชา ณ นคร) "

Sort by: Order: Results: