หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

Browsing 1.9.6 รายงาน/ผลงานกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ by Relation "รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปที่ 19 : การกีฬา (รอบ 2) เรื่อง แผนปฏิรูปการกีฬาและร่างพระราชบัญญัติ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ...."

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.9.6 รายงาน/ผลงานกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ by Relation "รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปที่ 19 : การกีฬา (รอบ 2) เรื่อง แผนปฏิรูปการกีฬาและร่างพระราชบัญญัติ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ...."

Sort by: Order: Results: