หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

Browsing 1.9.6 รายงาน/ผลงานกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ by Relation "รายงานของคณะกรรมการศึกษาและจัดทำรายงาน เรื่อง "วิสาหกิจเพื่อสังคม" พร้อมร่างกฎหมาย สภาปฏิรูปแห่งชาติ เรื่อง รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง "วิสาหกิจเพื่อสังคม" (Social Enterprise) และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ...."

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.9.6 รายงาน/ผลงานกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ by Relation "รายงานของคณะกรรมการศึกษาและจัดทำรายงาน เรื่อง "วิสาหกิจเพื่อสังคม" พร้อมร่างกฎหมาย สภาปฏิรูปแห่งชาติ เรื่อง รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง "วิสาหกิจเพื่อสังคม" (Social Enterprise) และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ...."

Sort by: Order: Results: