หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อสรรหาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งกรรมาธิการสามัญประจำสภา พร้อมด้วยบัญชีรายชื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมาธิการสามัญประจำสภาคณะต่าง ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ข้อ 84 (จำนวน 16 คณะ)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)