หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ความเป็นมา ขั้นตอน ประเด็นอภิปราย และเจตนารมณ์พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)