กรณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาจะต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ....

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)